Teknoloji ve Insan

Bilişim Teknolojisinin İnsan Hayatına Etkileri

Bilim insanları çalıştıkça teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişim hızını takip etmek son yıllarda oldukça zor bir hal almaya başladı. Bu zorluk insanların teknolojik gelişme hızına olan uyumları ve bu gelişmeleri takip edebilmek ve edinebilmek için gerekli maddi imkanların teminiyle ilgilidir. On yıllar önce hayali bile zor olan gelişmelerin şimdi sıradanlaştığını görüyoruz. Bu da daha çok telefon, internet, yazılı ve görsel medya ve hatta sinema endüstrisindeki gelişim ve değişimlerin insanların tüketim alışkanlıkları arasında yaygın bir yer almasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde bilişim teknolojisinin enstrümanlarını kullanan insanların sayısı büyük bir hızla artarken bir kısmının bunlara erişmekte zorluk çektiği hatta hiç erişemediği gerçeği de devam etmektedir. Bu gerçeğe rağmen her insanın kendi imkanları çevresinde erişebileceği seçeneklerin sunulmuş olması bilişim teknolojilerini tercih etme ve kullanma hızını gittikçe arttırmaktadır.

Bilişim teknolojisinin hızlı gelişimi başta ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamdaki değişime ciddi etkilerde bulunmuştur. Bu etki o kadar kökten ve hızlı oluyor ki son yıllarda bazı bölge ve ülkelerde siyasal yönetimlerin değişmesine kadar gitmiştir.Teknolojik gelişim ekonomik ve siyasal alanda yarattığı etkinin bir o kadarını sosyal ve kültürel yaşamada yapmıştır. İnsanların alışkanlıklarını, davranış biçimlerini, tercihlerini, varoluş şekillerini, iletişim biçimlerini yönelimlerini dolayısıyla yaşamlarını gittikçe belirli bir yöne doğru sürüklemektedir.

(daha&helliip;)