Felsefi Anlamlı Güzel Yazılar-Sözler

Sitemiz Yazılarından Güzel Sözler-Alıntılar-

Modernizmin özü; bir disiplinin kendi kendisini eleştirmesinde yatar. Eleştiri çökertmek değil yetki alanlarını sağlam şekilde yerleştirmek içindir…

“Eleştirisiz oluşturma” kültürü ise; şüphesiz etnik farklılıklarını zenginlik olarak algılayarak yaşamlarını birlikte sürdürebilen toplumlar için pozitif değerler üreticidir…

http://www.solukbeniz.com/solukbeniz-kavramsal

Hep düşmanlar var etrafında. Ülkenin düşmanları var, devletinin düşmanları var, ticarette rakip olan düşmanların var, bir işe başvururken senden başka alternatif olan düşmanların var, kariyer yaparken rakip düşmanların var, sınavlara girerken rakip düşmanların var, namusunun düşmanları var, dininin düşmanları var, doğal afet düşmanların var, imanının düşmanı şeytan var….

http://www.solukbeniz.com/zulfikarakar-kendini-ne-saniyorsun

Demokrasinin gelişmediği, Sivil toplumun güçlü olmadığı, toplumsal örgütlenmenin engellendiği, vatandaşını “haberdar etmede” geri durmayan Ulusal oligarşik medyanın olduğu bizim gibi ülkelerde, doğal olarak vatandaşın bütçeden toplanan vergilerden ve bunları sorgulamaktan söz edilemez.

http://www.solukbeniz.com/deprem-vergileri

Bu tanımdaki “devlet zoruna” bağlanması en can alıcı noktadır. Ülkemizin tarihine baktığımız zaman , “devlet zoru” cumhuriyet öncesi ve sonrası kendisini hayatın her alanında hissettirmiş ve halen hissettirmektedir.

http://www.solukbeniz.com/devletin-hukuk-zorbaligi

Pozitif düşün ifadesi ve mantığı, insan ruhuna yerleştirilmiş bir zaman ayarlı bomba. Ne zaman yaşamda can yakan bir olumsuzluk görsen o bomba patlıyor ve ruhunu paramparça ediyor. Gördüğün, yaşadığın olumsuzluğu değersizleştiriyorsun.

http://www.solukbeniz.com/hayata-negatif-bak

Sömürü ayarlarını iyileştirmek isteyen “küresel efendiler”, politik düzmece hikayelerle gerekçelendirdikleri tüm kurumlar ve araçları (asker, polis, tank, uçak, füze kalkanları, Nato, BM) ile insanı dönüştürürken; işsizleştirilen kitleler, adalet duygusunu sorgulayarak uygarlığımızı artık daha tartışılır algılıyor… 

http://www.solukbeniz.com/korkudan-korunmak

Güzel Sözler-Anlamlı Sözler-Felsefe Yazıları

Biz ki çiçekleri çok severiz, ama çiçek ekmeyiz…
Biz ki aşkı kutsarız, ama içini boşaltırız…
Biz ki yağmurlara aşığızdır, kuruyamamaktan korkarız…
Biz ki deliyiz deriz -ki aslında çok akıllıyız…
Biz ki temizliği severiz, ama suya sabuna dokunmayız…
Biz ki haksızlığa karşıyızdır, lâkin hiç bağırmayız…

Biz ki savaşı çok severiz, ama aslında hiç savaşmayız…

http://www.solukbeniz.com/biz-hic-savas-gormedik

Siyah var; beyaz da var…
Gün var; gece de var…
Kötülük var; iyilik de var…
Çirkinlik var; güzellik de var…

Yani kısaca Michel Foucault’ın dediği gibi:
“İktidar her yerdedir; direniş de…”

http://www.solukbeniz.com/solukbenizka